Nhờ A/c tư vấn giúp e trường hợp này với ạ. C.ty e kinh doanh thương mại chủ yếu…

Nhờ A/c tư vấn giúp e trường hợp này với ạ. C.ty e kinh doanh thương mại chủ yếu về phụ tùng nghành dệt ( nghành chính). Lâu lâu sếp e có viết phần mềm cho khách hàng và bên NCC họ yêu cầu hóa đơn VAT. Vậy c.ty e có thể xuất hóa đơn VAT dc ko ạ? Có công văn hay thông tư quy định về vấn đề này ko? E cảm ơn A/c nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Nhờ A/c tư vấn giúp e trường hợp này với ạ. C.ty e kinh doanh thương mại chủ yếu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *