Chào cả nhà Cho em hỏi chút với ạ, bên em thương mại và sản xuất, có những tháng…

Chào cả nhà
Cho em hỏi chút với ạ, bên em thương mại và sản xuất, có những tháng không sản xuất thì tiền lương, trích theo lương và tiền khấu hao nhà xưởng em hạch toán vào đâu ạ,
Ai biết tư vấn giúp em với
thank you !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà Cho em hỏi chút với ạ, bên em thương mại và sản xuất, có những tháng…”

  • Các loại CP lương ko sản xuất nhưng vẫn chi trả thì bạn hạch toán vào TK 642
    CP khấu hao nhà xưởng bạn vẫn phải tiếp tục trích khấu hao và treo trên TK 242 khi nào bắt đầu sản xuất ra sản phẩm thì bạn phân bổ dần

  • Phần lương quản lý vào 642 còn phần KH máy móc phục vụ cho sản xuất cho vào 811 và ko đc tính vào chi phí đc trừ khi tính thuế TNDN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *