Cả nhà c m xin ít kinh nghiệm. M vừa tham gia qt 1 đ.vị kd gỗ nhập khẩu. Trên hoá đơn bán hàng, phần đơn giá/m3 của các hoá đơn khác nhau. Chị thuế ko đồng ý, và chị lấy tổng D.thu tháng chia tổng khối lượng bán trong tháng ra giá bình quân. Sau đó hđ nào có giá bán lớn hơn giá bq c ko q.tâm, hđ nào có giá bán thấp hơn giá bq, c áp giá bq và y/c truy thu d.thu. Các bạn cho m hỏi làm vậy có đúng ko, đúng theo luật nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet