BÁO GIẢM BHXH Cty em có 1 nhân viên nghỉ việc. Em muốn báo giảm BHXH cho NV đó,…

BÁO GIẢM BHXH
Cty em có 1 nhân viên nghỉ việc. Em muốn báo giảm BHXH cho NV đó, mà em không biết hạn trong tháng là ngày bao nhiêu mình phải báo giảm để k phải đóng BHXH cho tháng đó.
– Còn về thẻ BHYT có phải nộp lại cho BHXH không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 16, 2017

account_box admin

8 thoughts on “BÁO GIẢM BHXH Cty em có 1 nhân viên nghỉ việc. Em muốn báo giảm BHXH cho NV đó,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *