Công ty e trước đây đăng ký kinh doanh ở 1 địa điểm (mượn nhà) sau đó mấy năm nh…

Công ty e trước đây đăng ký kinh doanh ở 1 địa điểm (mượn nhà) sau đó mấy năm nhà đó bán, từ đó công ty chuyển về nhà riêng của gđ (chung cư). Nay bên thuế gọi điện yêu cầu ngày mai có đoàn liên ngành qua kiểm tra tại địa điểm đăng ký kinh doanh. Công văn gửi hôm nay yêu cầu mai kiểm tra. Theo mọi ng e nên làm thế nào ạ? 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 15, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Công ty e trước đây đăng ký kinh doanh ở 1 địa điểm (mượn nhà) sau đó mấy năm nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *