Cho em hỏi là trên hóa đơn liên 2 đầu vào, người bán hàng ký đóng dấu bên cạnh t…

Cho em hỏi là trên hóa đơn liên 2 đầu vào, người bán hàng ký đóng dấu bên cạnh thì có nhận được không ạ. Vì em thấy thường hóa đơn người bán hàng ký, dấu công ty đóng dấu treo ở phía bên trên tay trái

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho em hỏi là trên hóa đơn liên 2 đầu vào, người bán hàng ký đóng dấu bên cạnh t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *