Hướng dẫn kê khai hóa đơn sai thuế suất Công văn số 3127/TCT-KK của Tổng cục Th…

Hướng dẫn kê khai hóa đơn sai thuế suất

Công văn số 3127/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 14/07/2017 v/v kê khai thuế GTGT trường hợp xuất hoá đơn điều chỉnh thuế suất cho các hoá đơn đã kê khai

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *