cả nhà ơi cho em hỏi với ạ: ký hợp đồng với 1 công ty A nhưng xuất hóa đơn cho c…

cả nhà ơi cho em hỏi với ạ: ký hợp đồng với 1 công ty A nhưng xuất hóa đơn cho công ty B, trên hợp đồng ghi địa điểm giao hàng tại công ty B (khu chế xuất). trên hợp đồng không thể hiện A là mẹ của B và cũng không nói sẽ xuất hóa đơn cho B. như vậy việc xuất hóa đơn là không đúng quy định phải không ạ? thanks cả nhà ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

One thought on “cả nhà ơi cho em hỏi với ạ: ký hợp đồng với 1 công ty A nhưng xuất hóa đơn cho c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *