Thông báo: Về việc chém thẳng tay các thành phần GATO, phá hoại group. Anh Chị …

Thông báo: Về việc chém thẳng tay các thành phần GATO, phá hoại group.

Anh Chị Em thân mến, group lập ra để chúng ta trao đổi, hoàn thiện bản thân, mọi thành viên tham gia, kể cả admin đều phải tuân thủ nội quy group đề ra.

Bản thân Thức Nguyễn Văn làm dịch vụ kế toán, kiểm toán… nhưng thức chưa bao giờ post bài quảng cáo vào trong group này là anh chị em hiểu rồi. Cái nào ra cái đó, group chỉ cho phép ai quảng cáo khi hỗ trợ tài chính cho group để tổ chức sự kiên mà thôi.

Các thành phần tham gia, post bài chỉ mục đích quảng cáo, không thấy hỗ trợ tư vấn bao giờ, Các admin chiếu theo nội quy tiễn lên đường, không cần giải thích.

Thay mặt BQT
ADmin
Thức Nguyễn Văn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 9, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Thông báo: Về việc chém thẳng tay các thành phần GATO, phá hoại group. Anh Chị …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *