Cty e vừa thành lập tháng 7 vốn điều lệ 300tr và đã đc chấp nhận kê khai theo pp…

Cty e vừa thành lập tháng 7 vốn điều lệ 300tr và đã đc chấp nhận kê khai theo pp khấu trừ.Gờ muốn đặt in hoá đơn nhưng bên chọ cục trả lời là cty pải làm đơn mua hoá đơn và mua hoá đơn ở chi cục thuế luôn. e chưa hiểu rõ vấn đề này lắm. mong ac trong hội giúp e ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 9, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cty e vừa thành lập tháng 7 vốn điều lệ 300tr và đã đc chấp nhận kê khai theo pp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *