HD này của quý 4 năm rồi, vì ngày tháng rất mờ, h làm biên bản điều chỉnh có cần…

HD này của quý 4 năm rồi, vì ngày tháng rất mờ, h làm biên bản điều chỉnh có cần xuất HD dieu chỉnh nữa ko mọi nguoi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *