phiền a.chị cho e hỏi là mọi hóa đơn trên 20tr đều phải thanh toán chuyển khoản …

phiền a.chị cho e hỏi là mọi hóa đơn trên 20tr đều phải thanh toán chuyển khoản hay chỉ áp dụng cho doanh nghiệp còn cá nhân thì k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 5, 2017

account_box admin

9 thoughts on “phiền a.chị cho e hỏi là mọi hóa đơn trên 20tr đều phải thanh toán chuyển khoản …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *