Các bác ơi cho em hỏi ngu tí. Em muốn nộp tờ khai xin cấp mst cn cho nhân viên.E…

Các bác ơi cho em hỏi ngu tí. Em muốn nộp tờ khai xin cấp mst cn cho nhân viên.Em đã kê khai bằng phần mềm Hỗ trợ QT thuế TNCN và Nộp tờ khai lên trang tncnonline mãi không có kết quả. Gọi điện hỏi ql thuế thì thuế bảo nộp lên trang đấy phải nộp cả bản cứng còn không muốn nộp bản cứng thi kê khai bằng iHHKK và đẩy lên như đẩy tờ khai? Em nghe xong chẳng hiểu gì? Xin các cao nhân chỉ giáo.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 5, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các bác ơi cho em hỏi ngu tí. Em muốn nộp tờ khai xin cấp mst cn cho nhân viên.E…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *