Cả nhà có ai muốn thảo luận về nội dung này không ạ? 1. Bản chất của việc đánh …

Cả nhà có ai muốn thảo luận về nội dung này không ạ?
1. Bản chất của việc đánh thuế hay không đánh thuế là gì?
2. Ý nghĩa vĩ mô của quy định này?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *