Mọi người cho e hỏi chút. Bên e hoá đơn đang viết tay giờ e muốn chuyển sang hoá…

Mọi người cho e hỏi chút. Bên e hoá đơn đang viết tay giờ e muốn chuyển sang hoá đơn in. Vậy cần làm những thủ tục gì k?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho e hỏi chút. Bên e hoá đơn đang viết tay giờ e muốn chuyển sang hoá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *