Cả nhà cho mình hỏi. Năm 2015 cty ko phát sinh doanh thu nhưng phát sinh các ccd…

Cả nhà cho mình hỏi. Năm 2015 cty ko phát sinh doanh thu nhưng phát sinh các ccdc đưa ngay vào sử dụng, và khấu hao xe cont. Vậy xử lý các chi phí này thế nào các b? Có vài người mình hỏi thì nói cứ tiến hành trích khấu hao, phân bổ ccdc bình thường. Sau đó cuối năm treo lên tk 242. Rồi sang năm 16 có doanh thu thì kết chuyển n 6422 c 242 và nợ 154 có 242. Làm thế có đúng ko? Ai biết giúp mình vs. Mình đang cần làm lại bctc

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *