Nhóm mình có ai làm về gara ô tô đã từng quyết toán giúp em với. Nội dung hoá đơ…

Nhóm mình có ai làm về gara ô tô đã từng quyết toán giúp em với. Nội dung hoá đơn chỉ viết chung chung là sửa xe vậy có cần làm bảng kê chi tiết sửa những gì không? Đối với vật liệu như xăng, dầu , sơn … có phải làm phiếu xuất theo từng hoá đơn không hay chỉ làm 1 phiếu xuất tổng cho cả tháng? Các cao thủ giúp em với. Thanks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *