Cả nhà cho em xin ý kiến với ạ. Năm 2015 có khoản vay ngân hàng để trả nhà cung…

Cả nhà cho em xin ý kiến với ạ.
Năm 2015 có khoản vay ngân hàng để trả nhà cung cấp nhưng kế toán cũ hạch toán Nợ 111. Có 311
Thực tế là phải Nợ 331. Có 311
Nay 2017 em phải điều chỉnh thế nào ạ.
Ko sửa lại BCTC dc vì vừa quyết toán đến 2016 rồi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *