có bác nào nộp thuế không được như em không ạ. hệ thống chả báo lỗi gì cả nhưng …

có bác nào nộp thuế không được như em không ạ. hệ thống chả báo lỗi gì cả nhưng cứ lập xong giấy nộp tiền rồi đến đoạn ký và nộp tiền là không được ạ. Em thử thoát ra vào lại, khởi động lại máy mà vẫn k được ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

5 thoughts on “có bác nào nộp thuế không được như em không ạ. hệ thống chả báo lỗi gì cả nhưng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *