Anh, chị cho em hỏi với ạ. Cty em làm bên xây dựng, hồi tháng 6 (21/06) có xuất …

Anh, chị cho em hỏi với ạ. Cty em làm bên xây dựng, hồi tháng 6 (21/06) có xuất 1 tờ hóa đơn ghi nội dung là thi công ct tại địa chỉ: abc…. nhưng tới giờ (31/07) bên em mới phát hiện là tờ hóa đơn đó ghi sai địa chỉ công trình ( số tiền vẫn đúng). Nhờ Anh, chị hướng dẫn em cách xử lý với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh, chị cho em hỏi với ạ. Cty em làm bên xây dựng, hồi tháng 6 (21/06) có xuất …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *