Anh chị cho em hỏi em có đọc TT 26 thì nói là tỷ giá trên hóa đơn bán hàng cho k…

Anh chị cho em hỏi em có đọc TT 26 thì nói là tỷ giá trên hóa đơn bán hàng cho kcx (hd bán bằng usd) là tỷ giá mua vào của ngân hàng TM nơi người nộp thuế mở TK….nhưng khách hàng bên em bắt phải ghi tỷ giá thỏa thuận giữa hai bên ( TG ngân hang khác ngày 1tây dùng cho cả tháng)…như vậy có được ko ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *