Dạ xin hỏi e vào đến đây rui ,giờ làm như nào để nộp tờ khai ah, e…

Dạ xin hỏi e vào đến đây rui ,giờ làm như nào để nộp tờ khai ah, e cắm chữ kí số vào rui ah mong mọi người giúp e ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 27, 2017

account_box admin

One thought on “Dạ xin hỏi e vào đến đây rui ,giờ làm như nào để nộp tờ khai ah, e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *