Mọi người giúp mình với ạ. Công ty mình mới thành lập là cty thương mại, mình nộ…

Mọi người giúp mình với ạ. Công ty mình mới thành lập là cty thương mại, mình nộp mẫu 06 và có hóa đơn mua công cụ dụng cụ là máy vi tính thì mình đã đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn VAT chưa ạ. Cám ơn mọi người nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người giúp mình với ạ. Công ty mình mới thành lập là cty thương mại, mình nộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *