Cty mình làm xây dựng. Báo cáo thuế theo quý nhưng mình mới vào nên gà mờ vụ này…

Cty mình làm xây dựng. Báo cáo thuế theo quý nhưng mình mới vào nên gà mờ vụ này quá. Bạn cho m hỏi phần mềm kế toán Misa mua giá bao nhiêu? Ngoài việc mua thì có thể dùng chui đc ko ạ? Có cần thiết mua misa ko ak? E xin cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 26, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cty mình làm xây dựng. Báo cáo thuế theo quý nhưng mình mới vào nên gà mờ vụ này…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *