Hi cả nhà. Mình có file chia sẻ những điều cần thiết chuẩn bị khi thuế xuống qu…

Hi cả nhà.
Mình có file chia sẻ những điều cần thiết chuẩn bị khi thuế xuống quyết toán tại công ty, ai có nhu cầu ib mình nha và ai muốn kiếm thêm thu nhập khi rãnh rỗi thì ib luôn nhé ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 24, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Hi cả nhà. Mình có file chia sẻ những điều cần thiết chuẩn bị khi thuế xuống qu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *