Các anh chị, các bạn ơi, sao báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC, mình nhập các số liệu vào rồi mà nó không tự hiện ra phần Tồn cuối kỳ vậy các anh chị/các bạn? Giúp em với! =.=!


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet