Cả nhà ơi cho e hỏi có bên thuế gọi điện cho e bảo chú ý nghị quyết 28, nghị địn…

Cả nhà ơi cho e hỏi có bên thuế gọi điện cho e bảo chú ý nghị quyết 28, nghị định 100, nghị định 139, thông tư 130, vậy cho e hỏi thuế dạo này có gì thay đổi ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 17, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi có bên thuế gọi điện cho e bảo chú ý nghị quyết 28, nghị địn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *