Về thuế TNCN. Công ty em nhân công thuê ngoài nhiều lắm ah. Có tháng lên tới tiề…

Về thuế TNCN.
Công ty em nhân công thuê ngoài nhiều lắm ah. Có tháng lên tới tiền tỷ. Lương của 1 Lđ tháng trên 2trieu. Em phải làm như thế nào để chưa phải khấu trừ 10% lương của họ để nộp thuế ah.
Vấn đề về nhân công của các Cty xd . A Thức cho cao kiến nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 15, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Về thuế TNCN. Công ty em nhân công thuê ngoài nhiều lắm ah. Có tháng lên tới tiề…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *