Bên mình cần tuyển kế toán cho doanh nghiệp nhỏ. Chuyên môn tốt, làm kế toán tổn…

Bên mình cần tuyển kế toán cho doanh nghiệp nhỏ. Chuyên môn tốt, làm kế toán tổng hợp
Liên hệ 0904436883
Yêu cầu: có kinh nghiệm thực chiến
Nữ thôi nhé), biết kế toán trên máy
Tại 555 ngô gia tự


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *