E có làm 1 hợp đồng thuê xe tự lái cho cá nhân thì có cần viết hoá đơn ra không …

E có làm 1 hợp đồng thuê xe tự lái cho cá nhân thì có cần viết hoá đơn ra không ạ?
Với cả có cần làm thanh lý hợp đồng kèm Bb giao xe không m.n ? Ai rành giúp e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

One thought on “E có làm 1 hợp đồng thuê xe tự lái cho cá nhân thì có cần viết hoá đơn ra không …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *