Công ty em là công ty vận tải hiện tại có 1 chiếc xe. Vậy vé cầu đường và xăng x…

Công ty em là công ty vận tải hiện tại có 1 chiếc xe. Vậy vé cầu đường và xăng xe em sẽ hạch toán như thế nào ạ? Thuế gtgt trên vé xe em có dk khấu trừ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 14, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em là công ty vận tải hiện tại có 1 chiếc xe. Vậy vé cầu đường và xăng x…”

  • Xe dùng cho hoạt động vận tải, nên có doanh thu cho thuê xe. Vì vậy vé cầu đường và xăng xe hạch toán vào giá vốn. Bạn lên định mức xăng xe cho xe đó nhé, sau đó, hạch toán giá vốn theo từng chuyến xe chạy, chuyến nào có vé cầu đường thì bạn hạch toán vào giá vốn luôn nhé. Trên vé có ghi thuế GTGT thì bạn hạch toán thuế và kê khai thuế bình thường nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *