MỌI NGƯỜI LƯU Ý NGÀY GIỜ NỘP TIỀN THUẾ NHÉ. Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống N…

MỌI NGƯỜI LƯU Ý NGÀY GIỜ NỘP TIỀN THUẾ NHÉ.
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử
– Từ 17h00 ngày 14/07/2017 (Thứ Sáu) đến 18h00 ngày 16/07/2017 (Chủ Nhật)
Phục vụ nâng cấp hệ thống trục tích hợp và kiểm thử kết nối kênh truyền active – standby với NHTM.
Ngoài thời gian trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *