Các bác cho em hỏi thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận với ạ. Em từ th…

Các bác cho em hỏi thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận với ạ. Em từ thuế Thanh Xuân chuyển sang thuế Hà Đông ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 13, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận với ạ. Em từ th…”

  • Bước 1 nộp hồ sơ chốt thuế ở quận thanh xuân, xong thì làm bước 2 thay đổi trên giấy phép trên phòng đăng ký kinh doanh. Thuê đi công ty T làm mà 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *