Mọi người cho e hỏi : Hóa đơn này viết thành tiền như vậy có đựơc không ạ ?…

Mọi người cho e hỏi : Hóa đơn này viết thành tiền như vậy có đựơc không ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho e hỏi : Hóa đơn này viết thành tiền như vậy có đựơc không ạ ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *