có ai làm hoàn thuế để sát nhập, chia tách hay giải thể chưa ạ. bày e làm với…

có ai làm hoàn thuế để sát nhập, chia tách hay giải thể chưa ạ. bày e làm với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 10, 2017

account_box admin

5 thoughts on “có ai làm hoàn thuế để sát nhập, chia tách hay giải thể chưa ạ. bày e làm với…”

  • ý 1 mình nói về hoàn thuế nhé(hoàn do thừa 133 hoặc do nộp thừa thuế):Thứ nhất nói về cái lý thuyết trước đã: Bạn đang thừa thuế GTGT nhưng đấy là thừa trên lý thuyết, tại sao nói vậy, vì đã ai công nhận đầu vào đầu ra của bạn là chuẩn đâu (mình ko bảo là nó ko chuẩn-chỉ là lưu ý để bạn kiểm tra lại đầu vào đầu ra). Tiếp đến bạn để ý đến cái thời điểm thanh toán trước cái quý 4/2014 ( tức là trước cái thời điểm tt151 có hiệu lực)-có yêu cầu điều chỉnh lại thuế gtgt khấu trừ theo thời điểm thanh toán ấy, cẩn thận xảy ra trường hợp thuế yêu cầu nộp (sau đấy điều chỉnh lại sẽ thành nộp thừa và lại hoàn…)
    Thứ 2 nói về thực tế: Mình cũng giải thể dn nhiều, các đơn vị cũng có khoảng trên dưới 100tr dc khấu trừ, cán bộ đều bắt nộp côgn văn không hoàn thuế mới giải quyết cho (đây là nói TH mình gặp thôi ko nói tất cả).
    Chuẩn bị: bạn cứ chuẩn bị bảng kê mua vào, bán ra. Nắm rõ cái số dư 331 cuối năm(từ quý 4/2014 về trước) nó mua ở hóa đơn nào, đã kê khai vào kì thuế nào(cái này nó đánh vào thời điểm thanh toán). Chuẩn bị kĩ hợp đồng +biên bản bàn giao, phiếu NXK, biên bản thanh lý, chứng từ thanh toán. Nếu công ty dùng hợp đồng nguyên tắc thì thêm đơn đặt hàng( bằng văn bản hoặc email)

  • ý 2 bạn để ý đến hồ sơ chuyển đổi, chia tách nhé: nếu dn mới tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ, quyền lợi của dn trước khi chuyển đổi thì ko có hoàn đâu nhé(lưu ý khi lập hồ sơ),

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *