Lúc trước tháng nào bên mình cũng nộp tiền bảo hiểm. Nhưng 4 tháng nay bận ko ch…

Lúc trước tháng nào bên mình cũng nộp tiền bảo hiểm. Nhưng 4 tháng nay bận ko chuyển, giờ mình chuyển coá bị phạt ko? Mai mốt 3 tháng đóng bh một lần coá được ko hả mọi ng?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 9, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Lúc trước tháng nào bên mình cũng nộp tiền bảo hiểm. Nhưng 4 tháng nay bận ko ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *