Hiện nay tình trạng chung của nhiều cán bộ thuế 1 cửa khi hướng dẫn Doanh nghiệp…

Hiện nay tình trạng chung của nhiều cán bộ thuế 1 cửa khi hướng dẫn Doanh nghiệp đều có chung câu cửa miệng là lên Google tải mẫu kế toán của Thiên Ưng về làm (giả dụ như Cam kết ko phát sinh doanh thu trong vòng 30 ngày để được nộp tờ khai thuế môn bài, đăng ký khấu hao TSCĐ…) mà tìm trong Nghị định hay Thông tư của BTC và ngành thuế chẳng có dòng nào đề cập đến biểu mẫu áp dụng của Công ty Thiên Ưng. Vậy đây là quảng cáo hay phản ánh sự lười nhác kém hiểu biết của 1 số bộ phận…Dù biết hay là để học hỏi nhưng chưa có tiền lệ ngược đời này..

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 7, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Hiện nay tình trạng chung của nhiều cán bộ thuế 1 cửa khi hướng dẫn Doanh nghiệp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *