Anh chị cho em hỏi. Công ty em mới làm xong thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký …

Anh chị cho em hỏi.
Công ty em mới làm xong thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh từ công ty TNHH 2TV về công ty TNHH TV. Công ty chỉ thay đổi loại hình cty, còn tên công ty, địa chỉ,… vẫn giữ nguyên.
Giờ em phải làm những thủ tục gì để báo cáo với thuế và ngân hàng. Có phải làm lại mẫu 06, phụ lục 02,… Công ty có phải báo góp vốn lại không ạ?
Em cảm ơn anh/chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *