Thấy nhiều chệ em có tăng gia trên phét búc còn băn khoăn về Thuế thì tính sao??…

Thấy nhiều chệ em có tăng gia trên phét búc còn băn khoăn về Thuế thì tính sao???
1- Về việc đăng ký thuế:
Theo quy định của Luật quản lý thuế, Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn đăng ký thuế:
– Tổ chức, Hộ gia đình, Cá nhân kinh doanh là đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế.
– Các trường hợp có địa chỉ kinh doanh trên mạng xã hội không phải thực hiện đăng ký thuế bao gồm:
+ Các tổ chức, cá nhân kinh doanh có cửa hàng, có địa chỉ cụ thể, đã đăng ký thuế, sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh: thì sử dụng mã số thuế đã được cấp để kê khai, nộp thuế, không phải thực hiện các thủ tục đăng ký thuế.
+ Các cá nhân kinh doanh đã sử dụng mạng xã hội để kinh doanh, nay không còn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh: thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế.
Cục Thuế đề nghị các cá nhân kinh doanh thương mại điện tử thuộc trường hợp phải đăng ký thuế mà chưa thực hiện thì khai theo mẫu tờ khai quy định tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính (Tải mẫu tờ khai đăng ký thuế theo link dưới bài), kèm theo bản sao không cần chứng thực thẻ căn cước hoặc giấy CMND hoặc hộ chiếu và gửi Chi cục thuế nơi đặt cửa hàng hoặc nơi cư trú/ tạm trú để đăng ký thuế. Khi hoàn tất thủ tục đăng ký thuế, cá nhân kinh doanh sẽ được cấp 1 mã số thuế để sử dụng.
2- Về việc kê khai, xác định số thuế phải nộp:
Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh:
– Cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ khai thuế theo Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 thực hiện kê khai và gửi Chi cục thuế cùng tờ khai đăng ký thuế:
– Xác định số thuế phải nộp: Số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp được tính theo tỷ lệ thuế nhân với doanh thu. Ví dụ như đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0.5%; với hoạt động kinh doanh khác tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
– Trường hợp doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống cá nhân phải kê khai thuế nhưng không phải nộp thuế.
+ Trong năm nếu quy mô kinh doanh người nộp thuế có thay đổi thì thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định.
Nguồn: Cục Thuế HAN.
Mẫu biểu đăng ký theo link
http://hanoi.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/efcae46b-dbf7-4eef-b6bc-d8403e58e2fa/Mau+bieu+TMDT.zip?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEefcae46b-dbf7-4eef-b6bc-d8403e58e2fa

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Thấy nhiều chệ em có tăng gia trên phét búc còn băn khoăn về Thuế thì tính sao??…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *