Cho em hỏi cái ạ. Bên cty em có thuê gia công một công ty khác mà bên họ chuyên …

Cho em hỏi cái ạ. Bên cty em có thuê gia công một công ty khác mà bên họ chuyên gia công bản mạch cho cty em . Phát sinh là . Bên em có điều mấy nhóm xuống đó làm việc hàng ngày thì phát sinh chi phí chỗ ngồi làm việc. Tiền ăn nước uống gvsinh. Bên cty Gia công và bên em có làm hợp đồng hỗ trơj cphi. Vad từ đó. Bên Gia công xuất VAt cho bên em thanh toán. Vậy vì cho em hỏi. Vì cty đó chuyên gia công pcb mà ko phải là cty cc dịch vụ có đc phép xuất hóa đơn đó không? Và nếu có bên em ghi nhâjn dựa trên Vat đó và hợp đồng có hợp lý hợp lệ không ạ? Nếu không mình sẽ nên thanh toán theo hình thức như thế nào ạ???.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *