Cả nhà cho em hỏi với ạ! Em viết tiền hàng ntn đc ko ạ? Số tiền là …5,5. Thuế …

Cả nhà cho em hỏi với ạ! Em viết tiền hàng ntn đc ko ạ? Số tiền là …5,5.
Thuế nếu ghi đúg phải là ..,6. Hoặc ,55. Nhưg e lỡ ghi hàng thành tiền là 000,00 rồi. Nên giờ kb thế nào.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với ạ! Em viết tiền hàng ntn đc ko ạ? Số tiền là …5,5. Thuế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *