Cho mình hỏi xíu, năm 2016 mình có nộp Quyết toán thuế có lãi vay ngân hàng là 1…

Cho mình hỏi xíu, năm 2016 mình có nộp Quyết toán thuế có lãi vay ngân hàng là 13tỷ, giờ phát hiện 13 tỷ đó có 3ty nam 2016 và 10ty trong năm 2017, vì sai sót quá lớn nên mình làm lại Quyết toán thuế năm 2016 để đưa chi phí năm nào về lại năm đó. Mình hạch toán như sau: ngày 31/12/2016: N635/C112: 3ty, N335/C112: 10ty (đưa chi phí lãi vay năm 2017 treo TK335), Ngày 01/01/2017: N635/C335 (đưa chi phí lãi vay 2017 về 2017). Sau đó mình kết chuyển thì thấy TK 335 10ty nằm bên CÓ, mà hồi giờ em chỉ làm bên CÓ là đưa vào Bảng CĐKT trên HTKK mã số 315 (chi phí phải trả ngắn hạn), giờ TK 335 nằm bên NỢ (do Doanh nghiệp trả trước lãi vay cho ngân hàng) ko biết đưa vào mã số nào trong Bảng CĐKT trên HTKK???? Mọi người giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cho mình hỏi xíu, năm 2016 mình có nộp Quyết toán thuế có lãi vay ngân hàng là 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *