CHI PHÍ MUA MÁY MÓC (>30TR) CHO BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (VP CHO THUÊ) Các bạn cho m…

CHI PHÍ MUA MÁY MÓC (>30TR) CHO BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (VP CHO THUÊ)

Các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhé: Công ty A có mảng kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, qua thời gian 1 số máy móc phục vụ cho kinh doanh cần phải thay thế. Vi dụ: máy lạnh công suất lớn giá trị 200tr

Theo các bạn, giá trị máy lạnh 200tr mua mới để thay thế sẽ hạch toán vào đâu ?
a) Tài sản cố định
b) Bất động sản đầu tư
c) Chi phí trả trước dài hạn. Nếu là 242 thì phân bổ bao nhiêu năm là hợp lý ?

Cảm ơn mọi người !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

One thought on “CHI PHÍ MUA MÁY MÓC (>30TR) CHO BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (VP CHO THUÊ) Các bạn cho m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *