Cho e nhờ chút ạ!! Trong hội có anh chị nào có file nhập xuất tồn vs bảng lương …

Cho e nhờ chút ạ!!
Trong hội có anh chị nào có file nhập xuất tồn vs bảng lương bên nhà hàng cho e xin mẫu với được k ạ!!!
E cảm ơn nhiều!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho e nhờ chút ạ!! Trong hội có anh chị nào có file nhập xuất tồn vs bảng lương …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *