Mọi người cho e hỏi chút ạ. E đi nộp hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh cho cty cổ p…

Mọi người cho e hỏi chút ạ. E đi nộp hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh cho cty cổ phần .Nhân viên tiếp nhận hồ sơ nói mình làm sai mẫu quyết định và biên bản.Mọi người có mẫu mới của 2017 cho e xin với ạTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho e hỏi chút ạ. E đi nộp hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh cho cty cổ p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *