Cho em hỏi với các tiền bối: Công ty em mua quà về để tặng cho nhân viên đạt ta…

Cho em hỏi với các tiền bối: Công ty em mua quà về để tặng cho nhân viên đạt target trong tháng. Vậy số quà này em xuất HD VAT và có đóng thuế TNCN ko ạ? Và hoá đơn thì có cần xuất cho từng NV hay có thể xuất tổng và đính kèm bảng kê?
Đa tạ các tiền bối!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho em hỏi với các tiền bối: Công ty em mua quà về để tặng cho nhân viên đạt ta…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *