Chào anh chị! Anh chị cho em hỏi sự khác nhau giữa kế toán trong DN xây lắp và t…

Chào anh chị!
Anh chị cho em hỏi sự khác nhau giữa kế toán trong DN xây lắp và trong SXKD với ạ?
E xin chân thành cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *