CHÀO CẢ NHÀ Ạ. Mọi người ai có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ: Em kết xuất dữ liệ…

CHÀO CẢ NHÀ Ạ.
Mọi người ai có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ: Em kết xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán gặp vấn đề về font chữ.
– Phần mềm kế toán sử dụng bảng mã TCVN3.
– Em kết xuất dữ liệu ra excel từ phần mềm này, sau khi tải dữ liệu về máy tính cá nhân, em đã chuyển đổi mã nguồn từ TCVN3 sang Unicode và sử dụng bình thường bằng font Times New Roman.
– Sau khi em tắt máy tính và mở file excel thì file này bị lỗi font chữ. chỉnh mã kiểu gì cũng k được.
Em không biết nguyên nhân do đâu để mà sửa các bác ạ. Mọi người ai có cao kiến gì góp ý giúp em với.
[CẢM ƠN CẢ NHÀ]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *