E có vấn đề muốn hỏi mọi người ạ. E mới làm kt .mà truoc e đọc k kĩ công văn. Ch…

E có vấn đề muốn hỏi mọi người ạ. E mới làm kt .mà truoc e đọc k kĩ công văn. Chẳng là cty e doanh thu năm 2016 trên 1 tỷ e cứ tg k phai nộp mẫu 06 nữa. Sau e mơí bit sau 2năm thì pai nộp lại mẫu 06. Vậy ac có cách nào giúp e vấn đề này k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 19, 2017

account_box admin

6 thoughts on “E có vấn đề muốn hỏi mọi người ạ. E mới làm kt .mà truoc e đọc k kĩ công văn. Ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *