Mọi người cho em hỏi bay giờ mới làm thủ tục giảm trừ gia cảnh để tính TNCT cho …

Mọi người cho em hỏi bay giờ mới làm thủ tục giảm trừ gia cảnh để tính TNCT cho năm 2016 có được nữa không ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 13, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người cho em hỏi bay giờ mới làm thủ tục giảm trừ gia cảnh để tính TNCT cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *